ОПИСАНИЕ


Ниво III: Обучение, повишаващо киберзащитната квалификация, на служители, заемащи ръководни позиции

С постановление на Министерски съвет № 186 от 19.07.2019 г., обнародвано в ДВ, бр.59 от 26 юли 2019 г., бе приета „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“, която трябва да бъде спазвана от всички държавни структури. Нейният краен срок изтече през октомври 2019, като впоследствие държавна агенция „Електронно управление“ предприе проверки за изпълнението й. За да отговорим на тези изисквания и да ви бъдем полезни, екипът на Cyber 360 Academy организира обучения в областта на IT и кибер сигурността, както и предлагането на актуална методика за оценка на рисковете. Защитата от киберпрестъпления далеч не засяга само ежедневната работа с интернет и работната култура. За да има тя по-добър ефект, крайните потребители трябва да са добре обучени и периодично да актуализират знанията си, добавяйки нови. Всъщност, ако всички препоръки и добри практики бъдат спазвани, се оказва, че крайният потребител съвсем не е беззащитен и дори може да предотврати по-голямата част от различните кибератаки, на които евентуално е подложен в рамките на своята инфраструктура.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

  • Управление, оценка и анализ на риска


СЕРТИФИКАТ

Всички, издържали изпита ще получат сертификат за завършено обучение по НМИМИС!


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Времетраенето на Ниво III е с продължителност 30 мин.


Информация

Пълна информация относно записване за обучение или изпит можете да видите ТУК.

График на обучението

Отзиви

Среден рейтинг 0
0 Рейтинги
Детайли
5 Звезди 0
4 Звезди 0
3 Звезди 0
2 Звезди 0
1 Звезди 0

Все още няма отзиви