ОПИСАНИЕ


Ниво II: Обучение, повишаващо киберзащитната квалификация, на служители, администриращи мрежова инфраструктура

С постановление на Министерски съвет № 186 от 19.07.2019 г., обнародвано в ДВ, бр.59 от 26 юли 2019 г., бе приета „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“, която трябва да бъде спазвана от всички държавни структури. Нейният краен срок изтече през октомври 2019, като впоследствие държавна агенция „Електронно управление“ предприе проверки за изпълнението й. За да отговорим на тези изисквания и да ви бъдем полезни, екипът на Cyber 360 Academy организира обучения в областта на IT и кибер сигурността, както и предлагането на актуална методика за оценка на рисковете. Защитата от киберпрестъпления далеч не засяга само ежедневната работа с интернет и работната култура. За да има тя по-добър ефект, крайните потребители трябва да са добре обучени и периодично да актуализират знанията си, добавяйки нови. Всъщност, ако всички препоръки и добри практики бъдат спазвани, се оказва, че крайният потребител съвсем не е беззащитен и дори може да предотврати по-голямата част от различните кибератаки, на които евентуално е подложен в рамките на своята инфраструктура.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

  • Хакерски цикъл
  • Защита на безжични мрежи
  • Етично хакерство и пенетрейшън тестове
  • Реакция при инцидент
  • Цифрови доказателства
  • Разследване на инциденти в Windows
  • Анализ на логове
  • Писане на доклад за разследване


СЕРТИФИКАТ

Всички, издържали изпита ще получат сертификат за завършено обучение по НМИМИС!


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Времетраенето на Ниво II е с продължителност 5 часа.


Информация

Пълна информация относно записване за обучение или изпит можете да видите ТУК.

График на обучението

Отзиви

Среден рейтинг 0
0 Рейтинги
Детайли
5 Звезди 0
4 Звезди 0
3 Звезди 0
2 Звезди 0
1 Звезди 0

Все още няма отзиви